Jak se připravit na ferraty?

Poctivě. Nedostatečná příprava, přecenění vlastních sil či podcenění rizik spojených s lozením jsou hlavní příčiny obtíží nadšenců ferrat, které mohou skončit tragicky. Přitom se všem těmto věcem dá předejít. Co je důležité pro to udělat? Plánovat pobyt na horách do všech detailů. To znamená nejen vědět kam jedu a kdy, ale také mít nachystané podrobné informace o všech ferratách, které chci zvládnout. Je třeba vytvořit si pro jejich zdolání bezpečný časový plán, nastudovat si všechny únikové varianty každé z ferrat, trasu nástupu i sestupu, obtížnost a délku, a vybavit se pro nečekané situace (čelovka a pláštěnka nesmí nikdy chybět). Je třeba nastudovat si vývoj počasí jak pro dané období, tak i z minulých let, a hlavně dělat vždy jen promyšlená rozhodnutí.

Základem je mít vždy u sebe mapu jako hlavní zdroj informací (ideální je v měřítku 1:25 000). Není třeba se však omezovat jen na ni. Nepřebernými informacemi sytí i internet, kde je možné vyhledat dle názvu každou ferratu, vytisknout si k ní mapku i informace o jejích specifikách a detailech. K dispozici je také tištěná literatura a v neposlední řadě Vám mohou poradit také ostatní lezci, kteří na ferratě již byli, či vlastní obyvatelé, chataři a turisté, které na místě potkáte.

Detailně. Plánovat je třeba již doma, s dostatečným předstihem a klidem. A plánovat je třeba opravdu do detailu, aby vás při samotném dobrodružství již nic nepřekvapilo. Je třeba si prostudovat předpovědi počasí z různých nezávislých zdrojů, a to nejen předpokládaného počasí na dobu vašeho pobytu, ale také podmínky, které v dané oblasti panovaly v minulých letech. Z mapy si nastudujte přístupovou cestu stejně detailně, jako sestupovou, včetně všech únikových cest z ferrat v případě problémů (počasí, nedostatek sil a podobně.) Fyzická kondice a zkušenosti pak hrají také podstatnou roli. Jakou fyzickou úroveň má skupinka, se kterou jdete? Jak je zkušená? Kdo za ni nese odpovědnost? Kolik má členů? Menší skupinky jsou organizovanější a rychlejší, velké se pohybují pomaleji. Pamatujte, že skupina je jen tak rychlá a zdatná, jak rychlý a zdatný je její nejslabší člen.

Realisticky. Při příjezdu na ferratu vše, co jste si nastudovali a naplánovali, podrobte znovu kontrole a zjistěte, jak vypadá realita. Ověřte si, zda-li je vybraná trasa schůdná (někdy ferrata leží ještě pod sněhem či může být poškozená lavinou), přeptejte se na její stav místních a nechejte si poradit. Pokud se na ferratu vydáte, skupinu by měl vždy vést její nejzdatnější člen, následován nejméně zdatným. Jen tak je možné zajistit bezpečný postup všech.

Kriticky. Při pochodu neustále vyhodnocujte, zda nenastaly situace, které by odůvodňovaly změnu plánů. Průběžně sledujte vývoj počasí, náladu i fyzickou zdatnost ve skupině. Pokud se cokoli z toho změní, zvažte zkrácení ferraty. Důležité je i dodržování časového plánu. Mějte představu o tom, v kolik hodin chcete na kterém úseku ferraty být, a pokud se vaše odhady zpožďují, zvažte zkrácení ferraty. Cílem není jen vrchol ferraty, je třeba počítat ještě se sestupem. Mějte připraveny únikové cesty a možné trasy pro zkrácení. Zatmít na ferratě je vždy riskantní a nebezpečné.

Kvalitně. Kvalitní vybavení je naprostý základ. Sedací úvazek, u začátečníků vhodně doplněný také hrudním úvazkem, je podmínkou. Jistící set je pojítkem se životem. Dvě smyčky s karabinami a tlumičem pádu složí k přímému jištění na ocelovém laně. Sešitá popruhová harmonika trháním švů a protahováním popruhu při pádu pohlcuje pádovou energii a tím vám může zachránit život. Přilba chrání především před padajícími kameny. Na ferraty používejte jen horolezeckou přilbu, žádná jiná se jí nevyrovná. Přilbu si pak vždy nasazujte již před příchodem ke skále. Nad vámi se totiž pohybují další lezci, kteří mohou neúmyslně shazovat k nástupu kameny. Rukavice zajišťují především váš komfort. Při šplhání po laně chrání před puchýři, otlaky či jiným poraněním o ocelové lano.

Ve vašem batohu by pak nikdy neměla chybět lékárnička. Náplasti, obvazy, obinadla, trojcípý šátek, izolační fólie či léky proti bolesti se mohou hodit vždy – když už ne vám, tak třeba lidem, kteří lezou s vámi. Nepromokavá bunda a čelovka jsou pak také téměř povinnou výbavou, o nabitém telefonu s uloženými čísly na horskou službu ani nemluvě.

Nebezpečné situace na ferratách:

  • Bouřka – je třeba si vždy uvědomit, že ocelové lano ferraty není v podstatě nic jiného, než hromosvod. V případě bouřky je tedy životně důležité na ferratě nebýt (sledování vývoje počasí a důkladné plánování by vám toto měly zajistit). Pokud však nějakým nedopatřením na ferratě ještě jste, vzdalte se, alespoň na několik metrů, od ocelového lana. Samozřejmě odpoutáním riskujete pád, ale setrváním riskujete úder blesku. Řešením může být slanění do bezpečného terénu, například na skalní terasu, kde vám pád při odpoutání nehrozí. Poté se ukryjte ve stínovém trojúhelníku, což je výraz pro prostor, který se nachází alespoň 2 metry od stěny a stran kovových předmětů. Zaujměte co nejnižší polohu, sedněte si na batoh či horolezecké  lano, které vás budou izolovat od vlhké skály. Neukrývejte se pod převisy či do jeskyní, protože vám zde hrozí tzv. zkratové přemostění – elektrický výboj se šíří po mokré skále a hledá si cestu nejmenšího odporu. Výklenek ve skále jeho vodivou cestu přerušuje, a pokud je v něm člověk, poslouží blesku jako vodivý most.
  • Mokrá skála – s deštěm obtížnost ferrat stoupá. Mokrá skála je kluzká, stejně jako ocelové lano a další pomůcky.
  • Velký pohyb lidí na ferratě – stále větší obliba a dostupnost ferrat vede k větší koncentraci lidí. Obezřetný pohyb, zaměřený především na vlastní bezpečí, je samozřejmostí. Lezte jen to, na co máte, tak, ať vás někdo zdatnější s lanem nemusí dostávat přes místa, na které nestačíte, v horším případě ať vás nemusí zachraňovat vrtulník. Neustále se jistěte oběma karabinami, a to od začátku ferraty až po její konec, a to i v místech, která se zdají být bezpečnější – uklouznutí nohy může přijít kdykoli. Při přechodu mezi dvěma úseky ferraty se pak přecvakávejte tak, abyste v okamžiku přepínání jedné karabiny byli vždy současně jištěni druhou. Pokud je třeba se předcházet, čiňte tak jen v místech, která jsou prostorná a bezpečná. Dodržujte bezpečné rozestupy, velké tak, aby vás případný pád lezce před vámi nemohl ohrozit (na vodorovném úseku mezi dvěma kotveními lana leze vždy jen jeden lezec, na svislých úsecích je alespoň jedno lanové pole mezi lezci volné). Obecně by měli být lezci za sebou ve vzdálenosti alespoň 2 metrů pod posledním ukotvením lana (délka jistícího setu a následné protažení tlumiče vypáráním při pádu).
  • Volné a padající kameny – na ferratě nejste nikdy sami. Pokud uvolníte kámen, varujte lezce pod sebou (ideálně v jazyce země, kde lezete), pokud na vás padají kameny, dívejte se dolů a snažte se co nejvíce přitisknout na skálu. Nikdy si nechraňte reflexivně hlavu rukami, riskujete tak je jejich zranění. Na ochranu slouží přilba.

Ferraty jsou krásný, ale nebezpečný sport, a pokud k němu nepřistupujete informovaně a s respektem, může se vám vymstít. Poctivá příprava vám naopak zajistí jedinečné zážitky a výhledy, které berou dech…